Con­tact en route

De cursussen en work­shops wor­den gege­ven bij:

 

Lijm en Cultuur 

Rot­ter­dam­se­weg 272
2628 AT Delft

 

Als je vra­gen hebt kun je me berei­ken via onder­staand tele­foon­num­mer, of stuur een mail via het contactformulier

 

Xan­dra Schipperheijn

06 12 35 84 15

 

Via onder­staande kaart kun je een rou­te­be­schrij­ving maken vanaf jouw locatie.

    (* beno­digde velden)