Aandachtig tekenen

De eerst­vol­gende cursus start op 15 september 2023

“The right side of the brain doesn’t have a good sense of time and doesn’t compre­hend what is meant by “wasting time” as does the good, sensi­ble left side of the brain…The right brain seems to regard the thing as-it-is, at the present moment of the present; seeing things for what they simply are, in all of their awesome, fasci­na­ting complexity” 

“Drawing on the Right side of the Brain”, Betty Edwards

In deze cursus teken je ‘naar de waar­ne­ming’ met veel aandacht en genie­tend van de schoon­heid van wat je ziet. Of je nu een tafel in perspec­tief tekent, of de scha­duw op een plant, of de glans op een appel, het begint alle­maal met kijken. Je verbin­den met wat je ziet en dan met je hand je oog volgen… Ieder­een kan het leren en het is ook nog eens heel leuk om te doen. 

aandachtig tekenen
aandachtig tekenen
aandachtig tekenen

Genie­ten van de eenvoud van teke­nen, zonder oordeel en met veel plezier… Daar gaat het in deze cursus om! We gaan stil­le­vens teke­nen, meege­no­men bloe­men, plan­ten, objec­ten, broden, en wat ons nog meer inspi­reert in het gebouw, of buiten bij mooi weer. Je oefent verschil­lende aspec­ten van teke­nen naar de waar­ne­ming: verkor­ting, perspec­tief, scha­duw en contrast, verhou­din­gen, compo­si­tie, oog-hand coör­di­na­tie, etc. We werken met potlood, aqua­rel­pot­lood, aqua­rel­verf, goua­che, houts­kool en inkt. Mate­ri­aal is inbe­gre­pen, maar eigen favo­riet mate­ri­aal meene­men is natuur­lijk ook moge­lijk. De inspi­ra­tie­bron­nen voor deze cursus zijn o.a. Betty Edwards, Danny Gregory, Andrew Wyeth, Song Hyun Sook, Rembrandt, Luc Tuymans en Gior­gio Morandi.

Erva­ring van een deelnemer:

De cursus ‘Aandach­tig Teke­nen’ was voor mij een heer­lijk rust­punt in de week: even alleen met teke­nen bezig zijn, met prach­tige mate­ri­a­len, in een fijn atelier onder bege­lei­ding van een kundig docent. Xandra liet ons erva­ren hoe het was om anders te kijken naar voor­wer­pen (alleen naar de scha­duw kijken bv), of om anders te teke­nen (bv met je linker­hand). Ook probeer­den we aller­lei tech­nie­ken en konden we aange­ven wat we graag nog wilden leren. Wat ik zelf heel pret­tig vond, was dat het niet belang­rijk was of je goed kon teke­nen, het ging om het teke­nen zelf. We keken naar de bijzon­dere dingen die opvie­len in elkaars werk en onder­tus­sen groei­den je vaar­dig­he­den vanzelf met de tips en tech­nie­ken en gewoon door te ‘doen’.

Yvonne

Giorgio Morandi

Luc Tuymans

cursus aandachtig tekenen

Rembrandt

Data en tijden

De cursus start 2x per jaar op de vrij­dag­och­tend. Tijdens school­va­kan­ties is er geen les. Je kan in deze cursus altijd op je eigen niveau teke­nen, dus het maakt niet uit hoeveel teken­er­va­ring je hebt.

Data8 vrij­dag­och­ten­den vanaf 15 september 2023
Tijd9.30 – 12 uur (inloop vanaf 9.15 uur)
Loca­tieLijm en Cultuur, Rotter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aantal deel­ne­mersMaxi­maal 8
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kosten€ 295 (incl. BTW)