Atelier ochtenden om vrij te werken

Afwis­se­lend op woens­dag­och­tend en donderdagochtend

De atelier ochten­den zijn ontstaan op verzoek van cursis­ten die graag aan de slag blij­ven met teke­nen en illu­stre­ren en daar thuis niet makke­lijk toe komen, of het leuk vinden om samen te werken! Tijdens deze ochten­den is het atelier beschik­baar voor (ex-)cursisten die vrij willen teke­nen of illu­stre­ren. Er is plek voor maxi­maal vijf deel­ne­mers per ochtend. Je mag gebruik maken van de ruimte en van de mate­ri­a­len, er is thee (koffie graag zelf meene­men) en natuur­lijk kun je ook gebruik maken van het keuken­tje. Er is geen bege­lei­ding (ik ben op deze ochten­den zelf ook aan het illu­stre­ren en ben dus nadruk­ke­lijk niet in de rol van docent of faci­li­ta­tor) maar we kunnen elkaar natuur­lijk wel helpen met feed­back en inspi­ra­tie. Kortom, een pret­tige plek om samen aan de slag te gaan, met goede mate­ri­a­len en een inspi­re­rende bibli­o­theek vol voorbeelden. 

atelier ochtenden
atelier ochtenden
atelier ochtenden

Je kunt je aanmel­den door een appje te sturen op de maan­dag van de week waarin je wil komen. Ik laat je dan weten of er plek is die week en stuur je een tikkie. Werk­tij­den zijn van 9.30 – 13.00 op de woens­dag­och­tend (in de even weken) of de donder­dag­och­tend (in de oneven weken). Het is de bedoe­ling dat we samen star­ten tussen 9.30 en 10.00, en dat ieder­een om 10.00 aan de slag is. Je kan dus niet op je eigen tijd binnen­lo­pen. Eerder stop­pen is geen probleem.

Data en tijden

DataWoens­dag­och­ten­den (even weken)
Donder­dag­och­ten­den (oneven weken)
Tijd10.00 – 13.00 uur, 
inloop vanaf 9.30
Loca­tieLijm en Cultuur, Rotter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kosten15 euro per keer