Cursus tekenen en illustreren 8–12 jaar

Deze cursus start komend school­jaar niet,

meer info over school­jaar 25/26 vind je in maart 2025 op deze pagina

In deze cursus leer je illu­stre­ren: teke­nen en schil­de­ren op een ‘kinder­boe­ken’­ma­nier. Dit is een erg leuke en fanta­sie­volle manier van teke­nen, denk maar aan alle kinder­boe­ken die jij mooi vond/vindt! Je leert werken met aller­lei mate­ri­a­len, pen en inkt, kleur­pot­lood, sjablo­nen, plak­kaat­verf, en nog veel meer. En je verzint ook perso­na­ges, want in een illu­stra­tie is er eigen­lijk altijd een hoofd­per­soon die iets meemaakt, of dat nu een mens is of een dier.

tekenen en illustreren 8-12 jaar

Quentin Blake

tekenen en schilderen 8-12 jaar

Beatrice Alemagna

monsters leren tekenen

Oliver Jeffers

De cursus bestaat uit twee blok­ken van 14 lessen op de donder­dag­mid­dag. Deze blok­ken kun je in wille­keu­rige volg­orde volgen, je kunt dus in september star­ten of in febru­ari, dat maakt niet uit. Als je ze allet­wee hebt gedaan dan heb je geoe­fend met alle tech­nie­ken die je voor kinderboekenillu­stratie kan gebrui­ken en ook veel geleerd over kleur en vorm! Je mag ook één blok volgen en daarna stoppen.

De lessen zijn geschikt voor jou als je teke­nen heel erg leuk vindt, daar thuis uit jezelf al veel mee bezig bent geweest en er in je vrije tijd graag meer over wil leren. Voor illu­stra­tie is het belang­rijk dat je het leuk vindt wat langer met één teke­ning bezig te zijn; daar­voor is in het atelier alle rust. Je krijgt veel aandacht want ik werk met kleine groe­pen. Voor kinde­ren die liever ‘vrij schil­de­ren’ is deze cursus minder geschikt.

tekenen en schilderen 8-12 jaar
tekenen en illustreren 8-12

Blok 1

In Blok 1 leer je teke­nen met kroon­tjes­pen en inkt, werk je met gewas­sen inkt en aqua­rel­verf, leer je laag over laag te schil­de­ren met plak­kaat­verf en sjablo­nen en ga je lekker veel oefe­nen met perso­na­ges en sfeer. Verkou­den monsters, een boze eekhoorn, een luie olifant, een schaat­sende penguin, verzin het maar! Je hebt veel vrij­heid om een opdracht op je eigen manier en met je eigen fanta­sie in te vullen, maar de tech­niek waar­mee we werken geef ik wel vaak aan. Zodat je daar­over iets nieuws kunt leren!

tekenen en illustreren 8-12
dieren leren tekenen

Blok 2

In Blok 2 leer je veel over dieren teke­nen: een dier eerst nate­ke­nen zodat je het leert kennen, het daarna losjes en vrij schil­de­ren en er een perso­nage van maken voor een kinder­boek. Ook leer je hoe je zo’n dier in een omge­ving kan teke­nen en daar­mee het gevoel van het dier kan verster­ken. Je komt ook te weten hoe de kleu­ren die je kiest daar­bij kunnen helpen.…

We werken met ecoline, potlood, kleur­pot­lood, inkwash en andere zwarte mate­ri­a­len, verf, fine­li­ner en colla­ge­tech­niek. Al met al leer je in dit blok veel over ‘een verhaal vertel­len’ met je illustratie!

tekenen en illustreren 8-12
tekenen en illustreren 8-12

Data en tijden

De blok­ken bestaan uit elk 14 lessen. Er is geen les tijdens school­va­kan­ties en feest­da­gen. Lessen die uitval­len door ziekte van de docent of andere omstan­dig­he­den worden inge­haald in janu­ari en juni.

TijdDonder­da­gen 15.30 tot 17.00 uur.
DataBlok 1 van 14 september 2023 t/m 21 decem­ber 2023. 
Blok 2 van 1 febru­ari 2024 t/m 6 juni 2024

Deze cursus start niet in school­jaar 2024/2025
Loca­tieAtelier Inkt­wit
Lange Geer 44A 
2611 PW Delft
Aantal deel­ne­mersMaxi­maal 8
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kosten€ 250 per blok van 14 lessen

Als je ideeën of wensen hebt voor een cursus (bijvoor­beeld op een ander tijd­stip), dan vind ik het leuk als je het me laat weten. Bij voldoende belang­stel­ling orga­ni­seer ik het graag!