Idee­ën­bus

Mis­schien heb je wel een idee voor een work­shop of cur­sus; iets wat je heel leuk lijkt om te doen. Bij­voor­beeld leren teke­nen zoals Quen­tin Blake, of strips maken zoals Fran Krause of Pierre Bailly, of por­tret­te­ke­nen, of.… Ik hoor je ideeën graag! Stuur me een berichtje via het con­tact­for­mu­lier en dan kun­nen we kij­ken of we iets kun­nen orga­ni­se­ren rondom jouw idee.

Quen­tin Blake

Pierre Bailly

Fran Krause