Ideeënbus

Misschien heb je wel een idee voor een work­shop of cursus; iets wat je heel leuk lijkt om te doen. Bijvoor­beeld leren teke­nen zoals Quen­tin Blake, of strips maken zoals Fran Krause of Pierre Bailly, of portret­te­ke­nen, of.… Ik hoor je ideeën graag! Stuur me een berichtje via het contact­for­mu­lier en dan kunnen we kijken of we iets kunnen orga­ni­se­ren rondom jouw idee.

Quentin Blake

Pierre Bailly

Fran Krause