Familieworkshop pen en inkt

De eerst­vol­gende work­shop is op 9 mei 2024

In deze work­shop gaan ouder en kind (of oma en klein­kind, oom en neefje enz.) voor elkaar een ‘kleur­plaat’ teke­nen met pen en inkt. Deze kleu­ren we in met aqua­rel­verf. Quen­tin Blake (speelse, bewe­ge­lijke, ‘spon­tane’ illu­stra­ties), Ernest Shepard (speelse pente­ke­nin­gen met veel arce­rin­gen) en Barbara Firth (zachte, sfeer­volle illu­stra­ties) zijn onze inspi­ra­tie­bron­nen. Aan het einde heeft ieder­een een leuke illu­stra­tie af, waarin onbe­van­gen­heid en erva­ring samen­ko­men. Een leuke gele­gen­heid om in een rustige, ontspan­nen en speelse sfeer samen met je kind te oefe­nen met illu­stra­tie. En te genie­ten van jullie crea­ti­vi­teit! Deze work­shop is geschikt voor ieder­een die van teke­nen houdt, niveau is niet belang­rijk. We werken met één volwas­sene op één kind. Mini­male leef­tijd kind: 7 jaar.

ps: de leuke illu­stra­tie van de kroko­dil op de button van deze work­shop is van Roos van Tonge­ren die bij mij de cursus Kinderboekenillu­stratie deed!

Familie workshop

Barbara Firth

familieworkshop

Quentin Blake

Familie workshop

Ernest Shepard

Data en tijden

DataDonder­dag 9 mei 2024 (Hemel­vaarts­dag)
Tijd13.00–16.00 uur (inloop vanaf 12.45 uur)
Loca­tieAtelier Inkt­wit
Lange Geer 44A 
2611 PW Delft
Aantal deel­ne­mersMaxi­maal 12 (6 duo’s)
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kosten€ 75 incl.BTW per duo

Neem gerust contact op als je ideeën of wensen hebt voor een cursus op een ander tijd­stip, bij voldoende belang­stel­ling orga­ni­seer ik het graag!