Inloop­a­te­lier

Zater­dag 3 september 2022

Wees wel­kom om ken­nis te komen maken met ate­lier Inkt­wit! In het ate­lier lig­gen mate­ri­a­len en mini opdrach­ten klaar, er is thee en kof­fie en ik ben er om jul­lie te ont­moe­ten en vra­gen te beant­woor­den. Voor alle leef­tij­den, dus of je nu samen met je zoon of doch­ter wil langs­ko­men of inte­resse hebt in een cur­sus voor vol­was­se­nen, je bent wel­kom om een leuke teke­ning te komen maken of gewoon even de sfeer te proeven.

open atelier

Er zijn geen kos­ten ver­bon­den aan het inloop­a­te­lier, laat wel even weten via het con­tact­for­mu­lier hoe laat je wil komen; dan kan ik in de gaten hou­den of het niet te druk wordt.

Datum en tijd

DataZater­dag 3 september

Geen plek­ken meer beschik­baar, maar neem gerust con­tact op als je een andere keer wil langskomen!
Tijd11.00–14.00 uur
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kos­tenGra­tis