Inloopatelier

Zater­dag 3 juni 2023

Wees welkom om kennis te komen maken met atelier Inkt­wit! In het atelier liggen mate­ri­a­len en mini opdrach­ten klaar, er is thee en koffie en ik ben er om jullie te ontmoe­ten en vragen te beant­woor­den. Voor alle leef­tij­den, dus of je nu samen met je zoon of doch­ter wil langs­ko­men of inte­resse hebt in een cursus voor volwas­se­nen, je bent welkom om een leuke teke­ning te komen maken of gewoon even de sfeer te proeven.

open atelier

Er zijn geen kosten verbon­den aan het inloop­a­te­lier, laat wel even weten via het contact­for­mu­lier hoe laat je wil komen; dan kan ik in de gaten houden of het niet te druk wordt.

Datum en tijd

DataZater­dag 3 juni 2023
Tijd11.00–14.00 uur
Loca­tieLijm en Cultuur, Rotter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
KostenGratis