Kerstkaarten a la Jon Klassen

De eerst­vol­gende work­shop is op 18 novem­ber 2023

Jon Klas­sen met zijn droge humor en dieren die neutraal of lich­te­lijk cynisch in de camera kijken – wat is een betere inspi­ra­tie­bron voor een grap­pige kerst­kaart? In deze korte work­shop leer je de vorm van een dier te abstra­he­ren en met sjabloon­tech­niek dat dier met een sfeer­volle achter­grond te combi­ne­ren. En onder­tus­sen werk je aan je eigen ontwerp voor een kerst­kaart die aan het einde van de dag af is, om op te sturen of neer te zetten – of om in te scan­nen en te laten prin­ten. Het uitgangs­punt is werken met crea­ti­vi­teit en plezier, je teken­ni­veau is niet belang­rijk. In mijn atelier heb ik boeken van Jon Klas­sen om je door te laten inspi­re­ren, en veel mooi illu­stra­tie­ma­te­ri­aal. Een leuke work­shop om de donkere dagen mee in te gaan!

kerstkaart a la Jon Klassen

Jon Klassen

kerstkaarten a la Jon Klassen

Jon Klassen

Kerstkaarten a la Jon Klassen

Jon Klassen

Data en tijden

DataZater­dag 18 november

Voor deze work­shop is last minute een plek beschik­baar geko­men voor iemand met een kleine beurs – gedo­neerd door een deel­ne­mer die niet kan komen en het leuk vindt haar plek aan iemand te geven die het normaal niet zou kunnen beta­len – neem even contact met me op als je hier belang­stel­ling voor hebt!
Tijd10.00–16.30 uur (inloop vanaf 9.45 uur)
LunchZou je zelf lunch willen meene­men? Ik zorg voor koffie, thee, lekkers, fruit en biolo­gi­sche cup-a-soup
Loca­tieLijm en Cultuur, Rotter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aantal deel­ne­mersMaxi­maal 8
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kosten€ 95 incl.BTW

Neem gerust contact op als je ideeën of wensen hebt voor een cursus op een ander tijd­stip, bij voldoende belang­stel­ling orga­ni­seer ik het graag!