Lentekriebels met de Gruffalo

De eerst­vol­gende work­shop is op 6 april 2024

Ieder­een kent illu­stra­tor Axel Schef­fler wel van de Gruf­falo – grap­pige perso­na­ges met grote, ronde, licht hyste­ri­sche ogen die eigen­wijs door het leven gaan. Dit is onze inspi­ra­tie­bron voor deze work­shop! Teken lamme­tjes, haas­jes, kuiken­tjes, jouw versie van de Gruf­falo… Wat je maar wil om de lente in te luiden! Er staart altijd wel één van je perso­na­ges uitda­gend ‘in de camera’… Een vrolijke work­shop voor ieder­een die van teke­nen en illu­stre­ren houdt; je teken­ni­veau is niet belang­rijk, je kunt op je eigen niveau werken.

Het uitgangs­punt is werken met crea­ti­vi­teit en plezier, je teken­ni­veau is niet belang­rijk. In mijn atelier heb ik boeken van Jon Klas­sen om je door te laten inspi­re­ren, en veel mooi illu­stra­tie­ma­te­ri­aal. Een leuke work­shop om de donkere dagen mee in te gaan!
Het uitgangs­punt is werken met crea­ti­vi­teit en plezier, je teken­ni­veau is niet belang­rijk. In mijn atelier heb ik boeken van Jon Klas­sen om je door te laten inspi­re­ren, en veel mooi illu­stra­tie­ma­te­ri­aal. Een leuke work­shop om de donkere dagen mee in te gaan!
workshop

Axel Scheffler

workshop

Axel Scheffler

workshop

Axel Scheffler

Zijn tech­niek: Axel Schef­fler maakt veel potlood­schet­sen waar­van hij er één kiest om met een lightbox over te trek­ken op aqua­rel­pa­pier. Hij tekent de lijnen met pen en inkt, kleurt in met ecoline en geeft accen­ten met kleur­pot­lood en witte plak­kaat­verf. Deze tech­niek gaan we oefe­nen en we kijken ook hoe je een grap­pige compo­si­tie kan maken met jouw lente perso­na­ges. Aan het eind van de dag heb je je illu­stra­tie af! Kijk alvast voor inspi­ra­tie op de super­leuke website van Axel Schef­fler: https://axelscheffler.com/

Data en tijden

DataZater­dag 6 april 2024
Tijd10.00–16.30 uur (inloop vanaf 9.45 uur)
LunchZou je zelf lunch willen meene­men? Ik zorg voor koffie, thee, lekkers, fruit en biolo­gi­sche cup-a-soup
Loca­tieAtelier Inkt­wit
Lange Geer 44A 
2611 PW Delft
Aantal deel­ne­mersMaxi­maal 12
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kosten€ 95 incl.BTW