Quentin Blake Tweedaagse

De eerst­vol­gende work­shop is op 25/26 janu­ari 2025

Quen­tin Blake, de mees­ter van het ‘spon­tane teke­nen’ met pen en inkt, is onze inspi­ra­tie­bron voor deze twee­daagse. Je leert hoe je met pen, inkt, aqua­rel­verf en lightbox een illu­stra­tie maakt in een losse stijl. De eerste dag bestu­de­ren we zijn bekende kinder­boe­ken­te­ke­nin­gen en maak je een eigen illu­stra­tie waarin vrolijk­heid en speels­heid centraal staat. De tweede dag bestu­de­ren we zijn wat minder bekende werk, prach­tige illu­stra­ties die hij voor expo­si­ties en boeken voor volwas­se­nen maakte. Je maakt een eigen illu­stra­tie waarin de diepe mense­lijk­heid en maat­schap­pe­lijke betrok­ken­heid die uit deze werken spreekt, je inspi­ra­tie­bron is. De eerste dag werken we met een gewone kroon­tjes­pen, de tweede dag met riet­pen­nen en bamboepennen.

Quentin Blake

Quentin Blake tweedaagse
Quentin Blake Tweedaagse

Het uitgangs­punt van de work­shop is werken met plezier en crea­ti­vi­teit. Je teken­ni­veau is niet belang­rijk; als het je aanspreekt om wat dieper in Quen­tin Blake en illu­stre­ren ’te duiken’ dan is deze work­shop iets voor jou! Ik heb in mijn atelier veel voor­beel­den en boeken van Quen­tin Blake en we gaan video’s bekij­ken waarin je kan zien hoe hij werkt. Elkaar inspi­re­ren en opbou­wende feed­back geven in een gezel­lige sfeer is ook een belang­rijk onder­deel van de work­shop. Kortom, samen genie­ten van het prach­tige werk van deze illu­stra­tor en heel veel leren en oefe­nen in het losla­ten van perfec­ti­o­nisme. Want dat is wat je van Quen­tin Blake kan leren: het gaat niet om een perfecte teke­ning, maar om het vangen van de leven­dig­heid van een bewe­ging of gebaar.

Quentin Blake tweedaagse
Quentin Blake Tweedaagse
Quentin Blake Tweedaagse

Quentin Blake

Wat biedt deze work­shop jou:

  • Een vrolijke boost voor je creativiteit
  • Inzicht in teke­nen vanuit ‘gesture’, verbin­ding met je perso­nage en bewegelijkheid
  • Veel aandacht voor jouw proces en persoon­lijke leervragen
  • Oefe­nen met pen en inkt en aquarel
  • Leren nog losser te werken met bamboe- of rietpen
  • Het plezier van werken met een lightbox
  • Profes­si­o­nele bege­lei­ding van een illustrator/coach/kunstdocent/grote Quen­tin Blake fan
  • Een plek om twee dagen onge­stoord crea­tief bezig te zijn: het atelier in het mooie centrum van Delft wordt door cursis­ten als pret­tig en inspi­re­rend ervaren
  • Profes­si­o­neel illu­stra­tie mate­ri­aal en de inspi­ra­tie van een uitge­breide collec­tie geïl­lu­streerde boeken van Quen­tin Blake en andere illustratoren
  • Maar vooral heel veel tekenplezier!

Erva­rin­gen van deelnemers:

‘Ik raad ieder­een deze twee-daagse aan! Het maakt niet uit of je een begin­ner of meer erva­ren teke­naar bent. Xandra reikt ieder­een manie­ren aan om je op weg te helpen en daagt je uit om nieuwe dingen te probe­ren, met verras­sende ontdek­kin­gen en resul­ta­ten als gevolg. Behalve leer­zame, inspi­re­rende en inten­sieve twee dagen waren het tege­lijk ook heer­lijke ontspan­nen dagen in een rustige en warme sfeer in een fijne ruimte met leuke mede-cursis­ten. Twee dagen alle tijd en ruimte om te cree­ë­ren, wat een voor­recht! Heel leuk en inspi­re­rend ook om te zien hoe en wat de ande­ren maken. Ik heb echt veel geleerd en ben heel blij met mijn illu­stra­tie die nu in een mooie lijst in mijn kamer hangt.’

Simone

‘Ik voelde me meteen op mijn gemak bij Xandra in het atelier. Ze heeft een fijne ruimte met veel licht en over­zicht waar ik op een ontspan­nen manier werd uitge­daagd om uit mijn comfort­zone te stap­pen en lekker aan de slag te gaan op de ‘Quen­tin Blake-manier’. Het 2‑daagse programma was logisch opge­bouwd, er was genoeg tijd voor elk speci­fiek onder­deel en ook was er ruimte voor flexi­bi­li­teit en verdie­ping. Verder was het cursus- en teken­ma­te­ri­aal prima verzorgd en vond ik het reflec­te­ren op elkaars werk erg waar­de­vol. Ik zou deze work­shop zeker aanraden!’

Anne­ma­rie

‘Ik heb met veel plezier de Quen­tin Blake twee­daagse gevolgd. Quen­tin Blake gumt niet uit maar tekent iets vaak en pikt de versie eruit die hem het meest bevalt. Voor mij als actieve gummer was het een span­nende oefe­ning om meer uit de losse pols te teke­nen en wel te zien wat daar­uit kwam. Daar begon­nen we al mee bij de kennis­ma­king: door te teke­nen wat de ander over zich­zelf vertelde, was je al vanaf het begin van de work­shop gezel­lig met de ande­ren met teke­nen bezig. Xandra neemt je persoon­lijke leer­wen­sen mee, dat was ook erg fijn!’

Josée

Data en tijden

Data25 en 26 janu­ari 2025
Tijd10.00–16.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
LunchLunch is zelf­stan­dig, je kan lunch meene­men voor in het atelier of tijdens de lunch­tijd de stad in gaan. Ik zorg voor koffie, thee, fruit en lekkers
Loca­tieAtelier Inkt­wit
Lange Geer 44A
2611 PW Delft
Aantal deel­ne­mersMaxi­maal 12
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbe­gre­pen, je hoeft geen mate­ri­aal mee te nemen
Kosten€ 235 incl.BTW