Len­te­work­shop
Teke­nen a la Charlie Mackesy

In één dag maak je een sfeer­volle illu­stra­tie die het inlijs­ten zeker waard zal zijn, geïn­spi­reerd op het werk van Charlie Mac­kesy. Wil je leren met kroon­tjes­pen en inkt los­jes en intu­ï­tief te wer­ken? En met een sub­tiel kleu­ren­pa­let een mooie sfeer toe te voe­gen? Kom dan gezel­lig een dag teke­nen, schil­de­ren en experimenteren.

In ‘The Boy, the mole, the fox and the Horse’ tekent Charlie Mac­kesy met een zeer flexi­bele kroon­tjes­pen, waar­door er veel ver­schil in de dikte van de lijn is. Hij tekent alleen de grote vor­men, geen details. Zijn kleur­pa­let is heel rus­tig, een beetje dro­me­rig. Hij schrijft met de hand tek­sten erbij, waarin de per­so­na­ges met elkaar pra­ten over het leven en hoe je daar lief­de­vol mee om kan gaan. Het levert een speels en sfeer­vol boek op, dat onze inspi­ra­tie is voor deze dag.

We gaan elkaar inter­vie­wen om elkaar te hel­pen ver­hel­de­ren wat op dit moment jouw meest waar­de­volle, ont­roe­rende of grap­pige inzicht in de ‘kunst van het leven’ is. Dat zet je om in een dia­loog en je kiest je per­so­na­ges erbij. Dit wordt de basis van je teke­ning. We gaan veel schet­sen om je per­so­na­ges uit te wer­ken met sim­pele vor­men. Je oefent met flexi­bele kroon­tjes­pen en inkt losse lij­nen te teke­nen en met aqua­rel­tech­nie­ken atmos­feer te cre­ë­ren. Aan het eind van de dag heb je je illu­stra­tie af!

Datum en tijd

DataZater­dag 29 mei VOL

Eerst­vol­gende work­shop: Zater­dag 3 juli
Tijd10.00–16.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
LunchVoor lunch wordt gezorgd, dieet­wen­sen graag aan­ge­ven via het contactformulier.
Loca­tieLijm en Cul­tuur, Rot­ter­dam­se­weg 272, 2628 AT Delft
Aan­tal deelnemersMaxi­maal 6
Mate­ri­a­lenBij de prijs inbegrepen
Kos­ten€ 90, inclu­sief lunch